dalelė_tavęs


Esu

Numirti
Atgimti
Įkvėpti
Pravirkti

Regėti
Tylėti
Jausti
Lytėti

Gyventi
Kentėti
Guosti
Mylėti

Be žodžių suprasti –
Sielas girdėti

Published by