dalelė_tavęs


Kilimu žolių kristalais nuklotu

Mėnesienos šviesoje žole vėlyvo rudens kristalų nuklota alsuoja ramuma… Šaltukas pabučiuoja į skruostus karštus… Pėdas nuglosto gaiviai naktis sidabru… Žvaigždelės rymo, tylu tylu… Ir plevena širdelė ritmu… Kalba, šnara jausmu jausmu…