dalelė_tavęs


koriai delnuose

kai
suskamba
mantra,
aš uždainuoju
sutartinę,
savo
protėvių
balsais.
. . .

ten
rieškučiais
semiamas
vanduo
upelio,

o motinėlė
kviečius
į glėbį
renkanti
kadais,
man
atkartoja
vyturiais…

ir mes
draugėn
ringuojam
. . .

regiu-
šypsojos
ji

vaikaitei
korį
delnuose
atnešus…
– – –

o dabar
tik žvaigždėse
kartu-

mūs sielos

esam…

Published by