dalelė_tavęs


Nėra taip vėlai

Nėra taip vėlai,
Juk plazda drugiai.
Tik saulė toli,
Už medžių toli
Taip raudonai…

O mes esam Čia
Tarytum vaikai:
Bėgam į pievas,
Šokam į debesis-
Ir mes lietumi…

Tai Angelo pėdos,
Angelų pėdos
Mūsų delnuos,
Atspindi pasaulius
Ir žemę namų
Kurioj gimėm kartu…

Tarytum vaikai
Mes glostom akim:
Saulę toli,
Meilę širdy-
Mes šokam nakty…

Ir Angelų pėdos
Mūsų delnuos-
Tai ašaros tyros,
Atspindi pasaulį
Ir žolę laukuos…

Nėra taip vėlai,
Juk plazda drugiai.
Tik saulė toli,
Už medžių toli
Taip raudonai…

Published by