dalelė_tavęs


Nuostabus metas

Buvo kančių… Buvo sunku… Buvo daug liūdesio… Buvo taip miela… Braidau po vėsią žolę… Tarp tamsių, niūrių debesų regiu žvaigždes… Stoviu tarp obelų… Varlės sudrumsčia tylą… Ir paukščiai nepailstamai gieda… Baltas rūkas žemelę apglėbia… Akyse migla… Akimirka… Ir rūkas toli horizonte… Viena dangaus skliauto pusė šviesi- jau bunda saulelė… Kita – tamsi, rami naktis… Gaivi, nuostabi naktis…

Published by