dalelė_tavęs


Padžiauti svajones

Padžiaunu svajones tyras, –
Permirko norais nuostabiais.
Riaumoja mintys- dūžta užmaršty,
Ramybė atnešta paspringti vienumoj skirta.
Subliuškusiu dangstausi likimu,
Suvilgusioms akims aš tiesą paneigiu.
Šukes renku ir melą gaivinu,
Šypsaus tamstai liūdesiui veide ir
Troškimus senus užslėpęs nuo visų, –
Tyliai lietumi prausiu…

Published by