dalelė_tavęs


Paukštelis

Nesu aš lapinas gudrus, klastingas,
Kuris numato kelis žingsnius į priekį.
Aš paukštis tas, kuris atlapaširdis –
Kas sieloj skamba – tą ir išdalina.

Published by