dalelė_tavęs


Tarp nakties ir ryto

Sėdžiu ant laukų žolės… Greta lapeliai beržo šnara tykiai… Aplink tylu tylu… Ir žvagždės puošia tamsą… Rytuose pamažu nurausta… Nuostabu!..  Akeles užmerkiu, pajuntu ramybę… Liūdesys veide… O širdelė kupina palaimos, kupina kančios… Nerimsta, veržiasi link meilės, nežinios…