dalelė_tavęs


Vaikui ir Žemei

Kilk paukšti
į dangų, į aukštį.
Iš ten mūs Žemelė
didžiulė, taip sakė,
matyti…

O griauname Ją
ir tik kaltais pasijaučiam,
už savo darbus
kasdienius atgailauti
išmokome…

Skrisk paukšti
į dangų, į aukštį ir
iš ten mums parneški
nors kruopelę
jautrumo atskleisti
savy…

Žemei ir žvaigždei
Rojum sukurti…

Kilk paukšti
į dangų, į aukštį…

Published by