dalelė_tavęs


Verkė debesėlis

Džiūgavo naktelė
Tamsumą apglėbus
Verkė debesėlis
Lijo ašarėlės

Klausėsi širdelė
Rymojo akelės
Tyluma skambėjo
Vienatvės nenorėjo

Published by