dalelė_tavęs


Žaidė tyla

Saulė sužydo
Ankstyvą rytą kada
Šerkšnas baltavo

O širdy buvo vėsa
Ir akyse žaidė tyla

Published by