dalelė_tavęs


Žinau

Žinau, jau greit išauš.
Rytas, be saulės dangumi…
Ir akys mano užsimerks,
Ir sapnas supsis tavo glėbyje…

O ligi tol…
Suspėsiu naktyje įkvėpt,
Ramiu žvilgsniu į tolį
Nubudusiai tau pakuždėt…

Published by