dalelė_tavęs


Žmogus

Tyli žmogus atsirėmęs į medžio kamieną
Akys užmerktos ir šypsosi siela
Kandžioja laikas gyvenimo tiesą
Rankose laimė ieškoma miega

Tarsi vėjai nešiotų žvaigždelės linguoja
Likimą rikiuoja pajautimas svajonė
Žmogus žengia sustoja ir vėliai dainuoja
Apkabina žolę žemę namų išbučiuoja

Published by