dalelė_tavęs


Gimties diena

įeina motutė
į mano kambarį ir užsimena
kostiumą atnešiau
ir pakabinau tvarkingai

kam paklausiu
ir su tuo klausimu
pats atsakymą staiga surandu

motutė supratusi kad susigaudžiau
vis tiek įgarsina nusišypsojusi

laidotuvėms

atsidūstu
į šypseną atsakau tuo pačiu
jei chirurgui rankos sudrebėtų
ar komplikacija kokia nutiktų
pratariu

visko būna
atsako

eime sakau
pasimatuosiu ar ne
per didelis kostiumas

pasirodo per didelis
dar ne laikas

– – – –

taip ir pasitinku
gimties dienas
vienumoje
su laukimu viltingu
ir apmąstymais

anksčiau apie tėvelį
dabar
apie motutę.

Per mano gimties dienas, pavasariais, kuomet tėvelis sunkiai sirgo, vis tekdavo jam gultis į ligoninę. Savaitei ar dviem. Motutė jį lydėdavo ir taip aš namuose likdavau vienas. Su laukimu ir apmąstymais. Ši gimties diena taip pat tokia.