dalelė_tavęs


Gyvybei varvant

Vaivorykštės dvi spalvom susikimba
Ir skliautas šviesos dangumi nuvilnyja.
Šoky smagiam vaiski saulė nuglosto,
lietums gyvybe varvant.

Pratrūksta kvatodams pažeme paukštis-
Auksu aplinka tviska.
Rodosi, kad gimėm mudu iš naujo:
Gyvenimui širdim nusišypsau.

Published by