dalelė_tavęs


Ištikimybė

manęs jau niekas
nepaguos:
nei moterys,
nei vynas,
nei žaidimai.

todėl tam niekad
laiko nešvaisčiau,
nes pažinau
ir pamilau daugiau,

nei kitas kas
galės suteikti

už Tave.

(aš tai pavadinau ištikimybe)…

Published by