dalelė_tavęs


Jausmu tavęs

Pargrįžęs iš savęs,
Taip noriu bėgti jausmu tavęs…
Nors tik akimirkai
Panirusiu į gelmę aš žvilgsniu,
Alsavimu tuoj pat grįžtu…

Nenoras beldžiasi širdim,
Stovėti ir tylėti ateitim…

Published by