dalelė_tavęs


Nužengus

Iš aukštai nužengęs ant Žemelės gulsiu,
Atsidusęs linksmumu į žvaigždes pažvelgsiu
Ryto nesulaukęs tau glėbin įpulsiu
Iš aukštai nužengęs ant Žemelės gulsiu,
Švelnumu tavo glėbyje užsnūsiu
Ir pakils sielužė, apkabins mėnulį
Iš aukštai nužengęs ant Žemelės gulsiu,
Atsidusęs laime į žvaigždes pažvelgęs…

Published by