dalelė_tavęs


Pavargstu

Pavargstu
keliauti iš vienos erdvės į kitą,
ir ilgėtis,
ilgėtis…

Su vienatvės išdraskyta siela
išleisti
skausmą, kančią
lietumi į krantą.

Ir ilsėtis,
ilsėtis…
Bėgančiu į tyrus
šaltiniu.

Šturmu nuplaunant mintį,
žaliuojančius laukus
užtvindyt…

Ir su tyla
kelionę man užbaigiant…
Pavargstu…

Published by