dalelė_tavęs


Pavirto tavimi

Žinau, žinau tai tavimi
Pavirto Žemė ir Dangus,
Galbūt, todėl man artimi…
Žinau, žinau tai tavimi
Alsuoja Jie taip mylimi,
Net norisi apglėbt visus.
Žinau, žinau tai tavimi
Pavirto Žemė ir Dangus.

Published by