dalelė_tavęs


Šokis su vienatve

Žvaigždelių nusėtam lauke
Slenka dangumi delčia
Glėbyje tamsios nakties
Šypsos akys nebūties

Šokiui pakviesta vienatvė
Krykštauja mane pamačius
Virpa džiugesiu širdelė
Įsileidusi viešnelę

Published by