dalelė_tavęs


Žiemužė nenutyla

Žiemužė nenutyla
Bet aš taip myliu myliu
Jausmu apglėbiu sielą
Ir dvelksmu prabylu

Baltumu nusvirę medžiai
Niūniuoja dainą apie tylą
Ir godžiai nusidriekęs mėnuo
Nušvietęs man širdelę dyla

Published by