dalelė_tavęs


Žvaigždelė krito

Po kojomis žemelė… Šilta naktelė… Be muzikos garsų, tylos ritmu… Krentu į pievą… Taip jauku, vėsu… Širdelei ramu… Ir panorau šią naktelę dangumi krintančios žvaigždelės… Spoksojo akelės… Sustingo… Išvydo… Žvaigždelė sutvisko, nuskriejo, ištirpo…

Published by