dalelė_tavęs


Angelas

Vaikelis mintimis pakviestas prisiglaudžia švelniai prie sielų… Ir angelo vardu prabyla, lig jį gyvenimas pakviečia… Dvi širdys virtusios dvasia nuramdo aistrą akyse… Ir meilei palytėjant tylą, užgimsta balsas syvuos…

Published by