dalelė_tavęs


Malonu

Į vaiko rieškučius –
gyvenimo lašus…
Nupūtus rasą
nuo delnų
alyvos kvapą
prisimint žiedų…

Bitelės dūzgesį
išgirsti kaip smagu!..
Su saulės spinduliu
bežaidžiant
tipenti basomis
žaliuojančiu
lauku…

Švelniais delnais
paliečiant vėją
klausytis širdį
puošiančių
garsų…

Jausmu apglėbiant
visa-
Malonu…

Published by