dalelė_tavęs


Tikslas

saulutė
nuraudo
nušvito
pasirąžė
į dangų
įlipo

žvaigždelės
po vieną
ištirpo
ir
aplink
tamsos
nebeliko

tik
gera
jauku
širdyje
užsiliko

per
pievą
rasotą
žengiant
į tikslą

Tave
Čia
Meile
sutinkant

malonu
gyvenimo
džiaugsmą
patirti…

Published by