dalelė_tavęs


Tirpo saulelė

Ir tylėjo veidelis
Šypsojos širdelė
Stebėjo akelės
Šoko saulelė

Kapsėjo lietutis
Liūdėjo mėnulis
Ir prausės gėlelės
Kai tirpo saulelė

Published by