dalelė_tavęs


Nesuvystyta kvailystė

Į širdį veržiasi kvailystė,
Kurios dar protas nesuvystė
Ir išmintim nieks nenugirdė-
Į širdį besiveržiančios kvailystės.
Nors būta bandymų įsakymais nutildyt,
Bet meilė sieloms tik paklūsta.
Į širdį veržiasi kvailystė,
Kuriosios mano protas nesuvystė…

Published by